Här hittar ni:
Detaljplan för utbyggnad av kyrka och nya bostäder, Sollentunavägen-Tellusvägen, Träbjälken 8-10 mfl, Tureberg
OBS! Nedanstående handling är inte helt korrekt. Kyrkan kommer inte att rivas utan renoveras och byggas ut både mot norr och öster.
(Klicka på texten ”Träbjälken 8-10” nedan och läs dokumentet direkt.
eller klicka på Download och tanka ner filen.)