soptunnasoptunnaSoptunna-brun

Sophantering

Sophämtning sker från ett gemensamt utrymme vid Planetstråket, nedanför garaget på Marsgränd, där det finns kärl för hushållssopor (gröna) och matavfall i särskilda pappåsar (bruna).

URBASER sköter sophämtningen på uppdrag av SEOM. Hushållssoporna vägs och debiteras efter vikt och kostnaden delas sedan med antalet hushåll och räkningarna skickas ut separat till varje hushåll.

SEOM uppmärksammade att alla bruna kärl i soprummet ska stå med hjulen ut mot gången. Annars blir de inte tömda och står kvar.

I soprummet finns också särskilda behållare för batterier, lysrör och ljuskällor (glödlampor och lågenergilampor).

Fler information finns som PDF fil eller under www.seom.se/avfall.

Vitvaror:

Vill du bli av med vitvaror samt kyl- och frysmöbler.

Börja med att ringa SEOM (fd. Sollentuna Energi) 08-623 88 00 och välj 1 för kundtjänst.

Meddela vad du vill ha bortforslat och att det gäller Samfällighetsföreningen Träbjälken, fråga också när detta kan ske och ställ sedan ner din vitvara utanför norra soprumsdörren (tidigast dagen före), märk med adress och när hämtningen förväntas ske.

OBS! Du får bara ställa ner din vitvara en dag i förväg!

Återvinning av övrigt avfall

Närmaste insamlingsställe för glas, kartong, plast, metall och tidningar är Sollentunavallens parkering. För övrigt farligtavfall, trädgårdsavfall, elavfall, grovavfall hänvisas till kommunens återvinningscentraler Hagby (Täby) eller Smedby (Upplands Väsby) ,

På SEOM finns det mesta du behöver veta om övriga insamlingsställen i kommunen för glas, kartong, plast, metall och tidningar samt sopsorteringsguider.

Två gånger per år, i samband med höst- och vår städning, hyr föreningen containers för trädgårdsavfall.

Förråd och verktyg

Föreningen har ett gemensamt förråd vid parkeringshuset vid Marsgränd.  Där finns diverse verktyg och trädgårdsredskap som krattor, gräsklippare, skottkärror, spadar etc.

Det finns även en motorsåg samt skyddsutrustning som måste användas när man använder motorsågen.

Alla fastigheter har nyckel till förrådet och man får gärna låna verktyg och redskap i förråden.  Kom ihåg att skriva upp lån på listan på dörren och lämna tillbaka sakerna i det skick du önskar finna dom. Meddela styrelsen om redskap går sönder.

Klotter i området

Varje medlem står för att åtgärda klotter på sitt eget hus eller egendom. När man upptäcker klotter på samfällighetens egendom kan man kontakta styrelsen. Gällande klotter på muren mot planetstråket så kan man ringa till kommunen direkt under 08-579 210 00.
https://www.sollentuna.se/sv/kommun–politik/sakerhet-och-trygghet/ett-tryggare-sollentuna/Tryggt-och-Snyggt/Klotter-och-annan-skadegorelse/