Syftet med Grannsamverkan (samverkan polis och bostadsområden) är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Ombuden i Träbjälkens samfällighet får e-post och information från polisen om aktuella händelser eller rekommenderade försiktighetsåtgärder. Vi ser gärna att så många som möjligt anmäler sig till att få dessa utskick vidarebefordrade så att kunskapen och uppmärksamheten ökar. Ombuden i träbjälken vill också med hjälp av e-postutskick minska pappersanvändningen och öka den hållbara utvecklingen. Anmälan gällande e-postutskick till trabjalken.grannsamverkan@outlook.com

Sedan hösten 2014 har antalet bostadsinbrott i kommunen ökat. Polisen vill gärna sprida information om att era ögon och gemenskap kan få tjuvarna fast! När ni ser något som inte stämmer in på er gata/ert område ring 11414 och lämna tips. Vad ska ni titta efter?

• Bil: Färg, märke, storlek, registreringsnummer
• Signalement: Hur många, klädsel, nationalitet, utseende, längd.
• Färdväg: Vilket håll åkte de åt, kom de från?
• Beteende: Vad gjorde de, hur betedde de sig?
• Tidpunkter: När kom de, hur länge var de där?

Det finns även en app för grannsamverkan som ger tips om hur du kan minska risken för inbrott och stölder i ditt bostadsområde samt underlätta kommunikationen grannar emellan.

Mer info om appen finns här

Träbjälkens ombud för Grannsamverkan samt kontaktuppgifter:
Roine Swensson (ordf.), Marsgränd
Ellinor Forslin, Marsgränd
Kajsa Virgin, Venusgränd

Om du vill ta kontakt med oss, kan du mejla till:
E-mail: trabjalken.grannsamverkan@outlook.com