autos-1115600_1920

Varje fastighet har en garageplats i garagelängorna bredvid Merkurigränd/Venusgränd eller i det större garaget vid Marsgränd.

Gästparkering finns utanför garagelängorna vid Merkurigränd/Venusgränd. Kom ihåg att använda de parkeringstillstånd som varje bostad har fått om ni eller era gäster parkerar där. Om ni behöver nya tillstånd kontaktar ni styrelsen.

Vårt område är byggt och utformat som ett bilfritt bostadsområde med våra smala gränder. Låt oss behålla det så för barnens säkerhet.

Tala om för vänner och bekanta och leverantörer att det är ett bilfritt område och fråga gärna leverantörer om de kan undvika att köra in i området med stora lastbilar, kanske de har en mindre lastbil eller kan köra fram era nyinköpta varor på en kärra.

Tänk på att det kanske inte alltid är nödvändigt att köra fram bilen till ert hus.

Snöröjning och sandning

Föreningen anlitar en entreprenör som sköter om snöröjning och sandning av våra gränder.