Samfällighetsavgiften är 5 000 kr per kvartal och inkluderar kostnader för kabel tv,värme, vatten, gemensam el, snöröjning och reparationer av gemensamma anläggningar samt avsättning till en reparationsfond.

Gemensam städdagar gör också att avgifterna kan hållas nere.

Inbetalning av samfällighetsavgiften sker kvartalsvis och i förskott till bankgiro 792-1935. Ange alltid fakturanummer vid betalning. Förfallodagar finns under Viktiga datum.
Fakturan skickas ut via E-post.
Om man önskar så kan man anmäla via sin bank att man vill ta emot E-faktura.

Påminnelseavgift utgår vid påminnelse om försenad inbetalning. Försummad inbetalning medför att dröjsmålsränta kommer att utgå.

Samfällighetsavgift