Riktlinjer för plank, murar och staket i Sollentuna

https://www.sollentuna.se/bygga-bo–miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/n-vad-vill-du-bygga/staket-plank-eller-mur/


Riktlinier Siktskymande Växtlighet


Då behöver du bygglov

https://www.sollentuna.se/bygga-bo–miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/da-behover-du-bygglov/


Bygglovsprocessen

https://www.sollentuna.se/bygga-bo–miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva/bygglovsprocessen/


Byta färg på hus

Byta av fasadfärg i området Träbjalken får utföras utan bygglov.