Träbjälkens samfällighetsförening bildades när området byggdes för att förvalta våra gemensamma anläggningar, garage, värme, vatten och elanläggningen, våra gränder samt områdets lekplatser.

Kabel TV, bredband och sophantering har tillkommit senare, men inom dessa områden är dock inte alla fastigheter anslutna. Nyinflyttade kan fråga säljaren eller kontakta styrelsen för att få veta om fastigheten är ansluten.

Samfällighetsföreningens verksamhetsår går från den 1 oktober till den 30 september med årsmöte i november.

Informationsblad ges ut kontinuerligt under året.