Vi har ett avtal gällande snöröjning i området med följande villkor:

  • det ska vara mer än 4 cm snö
  • snöröjning sker inom 6h men alltid innan kl 12
  • OBS! vid extrema mängder med snö ha tålamod.

Trappan på Merkurigränd mot skolan tillhör samfälligheten. Själva vägen till skolan ägs av kommunen som är ansvarig för underhåll och snöröjning.