städdag
Gemensamma städdagar

Vår och höst har vi gemensamma städdagar för skötsel av samfälld mark.

Datum fastställs av styrelsen och meddelas i informationsblad och på hemsidan. Kvartersombuden samordnar information och arbetsfördelning inför och under städdagarna. Vem som är kvartersombud i ditt området kan du se här .

Genom att medverka på dessa dagar hjälper du till att skapa ett välskött bostadsområde.  Dessutom är det ett utmärkt tillfälle att lära känna dina gamla och nya grannar bättre.

I samband med vårstädningen sopas garage och gränder.