Styrelsen

Ordförande Thomas Edestav Merkurigränd 27
Kassör Malin Wingstrand Marsgränd 11
Sekreterare Pierre Pönisch Marsgränd 31
Ledamot Göran Wermé Marsgränd 27
Ledamot Tomas Jönsson Venusgränd 24
Suppleant Johan Jespersen Venusgränd 2
Suppleant Kärstin Nilsson Björk Marsgränd 35

Du kan kontakta styrelsen genom att maila styrelsen@trabjalken.se

Valberedning:
Helena Östensson, Merkurigränd 32
Cecilia Waltersson, Marsgränd 19

Kvarter och kvartersombud

Kvarter A Kristoffer Diberg Marsgränd 41
Kvarter B Alexei Tsychkov Marsgränd 25
Kvarter C Per Linhein Marsgränd 7
Kvarter D Henrik Lantto Venusgränd 12
Kvarter E Finn Johansson Merkurigränd 36
Kvarter F Ida Hillerdal Merkurigränd 5

Arbetsuppgifter för Kvartersombud