Styrelsen

Ordförande Thomas Edestav Merkurigränd 27
Kassör Malin Kharazmi Marsgränd 11
Sekreterare Pierre Pönisch Marsgränd 31
Ledamot Johan Jespersen Venusgränd 2
Ledamot Magnus Alin Merkurigränd 15
Suppleant Emilia Blext Marsgränd 18
Suppleant Anna Wiberg Marsgränd 43

Du kan kontakta styrelsen genom att maila styrelsen@trabjalken.se

Valberedning: Helena Östensson, Merkurigränd 32.

Kvarter och kvartersombud

Kvarter A Kristoffer Diberg Marsgränd 41
Kvarter B Alexei Tsychkov Marsgränd 25
Kvarter C Gunnar Boström Marsgränd 12
Kvarter D Hans Johansson Venusgränd 4
Kvarter E Finn Johansson Merkurigränd 36
Kvarter F Ida Hillerdal Merkurigränd 5

Arbetsuppgifter för Kvartersombud