Styrelsen

Ordförande Thomas Edestav Merkurigränd 27
Kassör Malin Wingstrand Marsgränd 11
Sekreterare Pierre Pönisch Marsgränd 31
Ledamot Emma Jonsson Merkurigränd 36
Ledamot Christer Marthal Merkurigränd 22
Suppleant Tomas Jönsson Venusgränd 24
Suppleant Anna Wiberg Marsgränd 43

Du kan kontakta styrelsen genom att maila styrelsen@trabjalken.se

Valberedning: Helena Östensson, Merkurigränd 32.

Kvarter och kvartersombud

Kvarter A Kristoffer Diberg Marsgränd 41
Kvarter B Alexei Tsychkov Marsgränd 25
Kvarter C

Jonas Stajic Nordarp
Per Linhein

Marsgränd 7
Marsgränd 8
Kvarter D Hans Johansson Venusgränd 4
Kvarter E Finn Johansson Merkurigränd 36
Kvarter F Ida Hillerdal Merkurigränd 5

Arbetsuppgifter för Kvartersombud